Lietuvių
Pasirinkti kalbą

BetOnPoker

BetOnPoker
Skaityti taisykles Populiarus koeficientai Žiūrėti video

„Bet on Poker“ yra realiu laiku vykstantis žaidimas, taisyklėmis ir eiga labai panašus į pačią populiariausią pokerio atmainą – Texas Hold'em Poker.

DEMO VERSIJA


ŽAIDIMO EIGA

Žaidimo vedėja tiesioginiame eteryje išdalina dvylika (12) kortų pagal laikrodžio rodyklę po vieną paeiliui, taip sudarydama šešias (6) atverstas rankas (po dvi kortas kiekvienai), kurios ekrane yra sužymėtos skaičiais nuo 1 iki 6. Vėliau atverčiamos penkios bendros kortos (Board). Žaidimo tikslas yra sudaryti kuo aukštesnę įmanomą penkių kortų kombinaciją, naudojantis turima ranka (panaudojant vieną arba abi kortas) ir bendrosiomis penkiomis (Board) kortomis. Laimi ranka arba rankos, sudariosios aukštesnę penkių kortų kombinaciją nei kitos rankos. Žaidime įmanomos lygiosios, jei dvi ar daugiau rankų sugeba sudaryti vienodą aukščiausią kombinaciją.

Pirmasis statymų ratas. Dar neprasidėjus dalinimui vyksta pirmasis statymų ratas, kuriame žaidėjas gali pasirinkti ir atlikti statymą už vieną ar daugiau pasiūloje esančių statymo variantų. Baigčių, už kurias galima statyti, kiekis yra neribojamas. Po pirmojo statymų rato padalinamos kortos, ekrane pasirodo kiekvienos rankos koeficientas ir prasideda antrasis statymų ratas. Pirmajame rate žaidėjo atlikti statymai visiškai nedaro įtakos antrojo rato statymams. Trečiojo rato statymai priimami atvertus Flop (pirmas tris bendras kortas) ir atnaujinus koeficientus. Ketvirto rato statymai atliekami po Turn (ketvirtosios bendrosios kortos). Galiausiai atverčiama River (penktoji bendroji korta) ir nustatomi tiražo rezultatai.

Lygiųjų atveju laimėjimai išmokami visiems žaidėjams, kurie atliko savo statymus už vieną iš laimėjusių rankų bet kuriame statymų rate. Jei maksimali kombinacija atsiverčia bendrosiose kortose, laimi visos rankos ir laimėjimai išmokami visiems žaidėjams, atlikusiems statymus už bet kurią ranką bet kuriame statymų rate. Žaidimo tiražų transliacijos vyksta 24/7 režimu su techninių kliūčių šalinimo pertraukomis pagal poreikį.


ŽAIDIMO TAISYKLĖS

1. Sąvokos:

1.1. Tiražas - tai vienas dalinimas, kuris prasideda, kai dalintoja nuskenuoja pirmąją kortą, padeda ją pirmajai rankai, ir baigiasi, kai dalintoja po paskutiniosios bendrosios kortos atvertimo paskelbia laimėtoją(-us) ir surenka visas atverstas kortas į kaladę. Dalintoja, prieš prasidedant kiekvienam tiražui, paskelbia jo pradžią ir pradeda kortų maišymą.

1.2. Ranka - tai dvi kortos, padalinamos verte (paveikslėliais/skaičiais) į viršų. Kiekviename žaidimo tiraže dalyvauja šešios rankos, kurios ekrane yra sunumeruotos skaičiais nuo 1 iki 6.

1.3. Statymo variantas - tai vieno dalinimo baigties interpretavimo variantas, vertinamas koeficientu, kuris nustatomas pagal matematinę išsipildymo tikimybę. Koeficientai tiražo eigoje kinta priklausomai nuo to, kaip keičiasi matematinė tikimybė statymo variantui išsipildyti.

1.4. Statymų ratas - tai laikas, kuris yra skirtas žaidėjų statymams priimti. Naujas statymų ratas prasideda po pasikeitimų žaidimo eigoje, t.y. prieš ir po rankų padalinimo, po Flop ir po Turn.

1.5. Pasiūla - visų statymo variantų sąrašas, kuris pateikiamas žaidėjui.

1.6. Board - penkios bendrosios kortos, kurias kiekviena ranka naudoja maksimaliai savo penkių kortų kombinacijai sudaryti.

1.7. Kombinacija - tai penkių kortų kombinacija, kuri yra sudaroma naudojantis rankoje esančiomis dvejomis kortomis bei bendromis penkiomis kortomis. Kombinacijų pasiskirstymą pagal jų vertę ir pavadinimus žr. punkte 2.4.

1.8. Flop - pirmos trys bendrosios kortos, kurios yra atverčiamos po to, kai visos šešios žaidime dalyvaujančios rankos gauna po dvi kortas bei baigiasi antrasis statymų ratas.

1.9. Turn - ketvirtoji bendroji korta, kuri yra atverčiama pasibaigus trečiajam statymų ratui, kuris prasideda po Flop atvertimo.

1.10. River - penktoji bendroji korta, kuri yra atverčiama pasibaigus ketvirtajam statymų ratui, kuris prasideda po Turn atvertimo.

1.11. Kortos deginimas- neatverčiama korta, imama iš kaladės viršaus, prieš FLOP, TURN ir RIVER bendrąsias kortas.

1.12. Kicker – palaikančioji korta, kuri nusprendžia laimėtoją vienodos kombinacijos atveju.

1.13. Cut card – speciali korta, skirta uždengti apatinę kaladės kortą, siekiant išvengti jos atskleidimo.

2. Taisyklės:

2.1. Pradžioje padalinamos šešios skirtingos rankos, kiekviena ranka gauna po dvi atverstas kortas, vėliau žaidimo eigoje atverčiamos penkios bendrosios kortos – Board. Atverčiamos kortos ir rezultatai fiksuojami remiantis vaizdo transliacija bei skenerio, fiksuojančio ant stalo atverčiamas kortas, parodymais.

2.2. Žaidimo tikslas yra sudaryti kuo aukštesnę įmanomą penkių kortų kombinaciją, naudojantis turima ranka (panaudojant vieną arba abi kortas) ir bendrosiomis penkiomis (Board) kortomis. Laimi ranka arba rankos, sudariosios aukštesnę penkių kortų kombinaciją nei kitos rankos.

2.3. Lygiosios. Žaidime įmanomos lygiosios, jei dvi ar daugiau rankų sugeba sudaryti vienodą aukščiausią kombinaciją. Tokiu atveju laimėjimai išmokami visiems žaidėjams, kurie atliko savo statymus už vieną iš laimėjusių rankų bet kuriame statymų rate. Jei maksimali kombinacija atsiverčia bendrosiose kortose, laimi visos rankos ir laimėjimai išmokami visiems žaidėjams, atlikusiems statymus už bet kurią ranką bet kuriame statymų rate.

2.4. Galimos kombinacijos (nuo silpniausios iki stipriausios):

2.4.1. Aukšta korta (High Card): tai kortų derinys, kuris neatitinka nei vienam iš žemiau minėtų. Laimi tas, kuris turi aukščiausią kortą.

2.4.2. Pora (Pair): dvi vienos vertės kortos. Du karaliai, arba du tūzai ir pan. Keletui žaidėjų turint tokią kombinaciją, laimi tas, kurio kortų vertė didesnė. Jei abiejų žaidėjų poros vienodo stiprumo, laimi tas, kurio palaikančioji korta (kicker) didesnės vertės.

2.4.3. Dvi poros (Two pairs): tai dviejų kortų porų kombinacija, turinčių tą pačią vertę. Jei dvi poras turi keletas žaidėjų, laimi tas, kurio kortos aukštesnės. Jei abiejų žaidėjų poros vienodo stiprumo, laimi tas, kurio palaikančioji korta (kicker) didesnės vertės.

2.4.4. Trys vienodos (Three of a kind): tai trijų vienodų verčių kortų derinys. Jei keli žaidėjai turi tokią pačią kombinaciją, laimi tas kurio trys vienodos kortos aukštesnės. Jei du žaidėjai turi tokias pat tris vienodas kortas – laimi tas, kurio ketvirtoji ir/ar penktoji kortos aukštesnės vertės.

2.4.5. Eilė (Straight): tai penkios viena po kitos einančios kortos. Jei du žaidėjai turi tokią pačią kombinaciją, laimėtojas nustatomas pagal paskutinę sekos kortą. Tūzas gali būti skaičiuojamas kaip žemiausia arba aukščiausia korta, t.y. sudaryti žemiausią eilę (A-2-3-4-5) arba aukščiausią (T-J-Q-K-A).

2.4.6. Spalva (Flush): tai penkios vienodos rūšies (mosties) kortos. Jei du žaidėjai turi šią kombinaciją, laimėtojas nustatomas pagal kortų seką.

2.4.7. Pilnas namas (Full House): trijų vienodų verčių ir dviejų vienodų verčių kortų kombinacija. Jei žaidėjai turi keletą pilnų namų, laimėtojas nustatomas pagal trijų vienodų verčių dydį, pavyzdžiui, trys karaliai yra aukštesni nei trys damos. Jei keli žaidėjai turi vienodą trijų vienodų verčių dydį, laimi tas, kurio poros vertė didesnė.

2.4.8. Keturios vienodos (Four of the kind): keturios vienos skaitinės vertės kortos. Jei žaidėjai turi po keturias vienodas, laimi tas, kurio keturių vienodų kortų kombinacija aukštesnė. Jei abiejų žaidėjų keturios vienodos identiškos, laimi tas, kurio palaikančioji korta (kicker) didesnės vertės.

2.4.9. Eilė ir spalva (Straight Flush): tai penkios iš eilės einančios tos pačios rūšies (mosties) kortos. Jei keli žaidėjai turi tokią pačią kombinaciją, laimėtojas nustatomas pagal kortų seką.

2.4.10. Karališkoji spalva (Royal Flush): stipriausia kombinacija – tos pačios rūšies (mosties) kortos nuo dešimtuko iki tūzo.

3. Žaidimo eiga:

3.1. Žaidimo vedėja tiesioginiame eteryje išdalina dvylika kortų pagal laikodrodžio roduklę po vieną paeiliui, taip sudarydama šešias atverstas rankas (po dvi kortas kiekvienai), kurios ekrane yra sužymėtos skaičiais nuo 1 iki 6.

3.2. Pirmasis statymų ratas. Dar neprasidėjus dalinimui vyksta pirmasis statymų ratas, kuriame žaidėjas gali pasirinkti ir atlikti statymą už vieną ar daugiau pasiūloje esančių statymo variantų.

3.3. Baigčių, už kurias galima statyti, kiekis yra neribojamas. Žaidėjas gali statyti už vieną, dvi, tris, keturias, penkias arba už visas šešias rankas viename tiraže ar statymų rate.

3.4. Antrasis statymų ratas. Po pirmojo statymų rato padalinamos kortos, ekrane pasirodo kiekvienos rankos koeficientas ir prasideda antrasis statymų ratas. Pirmajame rate žaidėjo atlikti statymai visiškai nedaro įtakos antrojo rato statymams.

3.5. Trečiasis statymų ratas. Pasibaigus antrajam statymu ratui dalintoja degina vieną kortą iš kaladės viršaus ir atverčia pirmąsias tris bendrąsias kortas (kitaip vadinamas Flop), ekrane pasikeičia koeficientai ir prasideda trečiasis statymų ratas, kuriame žaidėjai kaip ir visuose statymų ratuose gali laisvai atlikti statymus už pasirinktus statymų variantus, nepriklausomai nuo to, už ką statė prieš tai.

3.6. Pasibaigus trečiojo statymų rato laikui deginama viena korta esanti kaladės viršuje ir atverčiama ketvirtoji bendroji korta (Turn), pasikeičia rankų koeficientai ir prasideda paskutinysis ketvirtasis statymų ratas.

3.6.1. Po Flop ir Turn, kol dar priimami statymai, gali susidaryti situacija, kai vienas ar daugiau pasiūloje esančių statymų variantų nebeturės galimybės laimėti. Ranka ar rankos, nebeturinčios galimybės surinkti laiminčios kombinacijos, pažymimos užrašu Lost, kuris pasirodo ekrane koeficiento vietoje.

3.6.2. Jei ranka ar rankos po Flop ar Turn sudaro maksimalią toje situacijoje įmanomą kombinaciją, tai tokia ranka ar rankos pažymimos užrašu Won, kuris pasirodo ekrane koeficiento vietoje.

3.6.3. Už jau laimėjusį Won ar pralaimėjusį Lost statymo variantą (-us) nauji statymai nebus priimami, tačiau už visus kitus statymų variantus žaidėjai gali laisvai atlikti statymus.

3.7. Pasibaigus paskutiniojo statymų rato laikui, žaidimo vedėja degina vieną kortą iš kaladės viršaus ir atverčia penktą bendrąją kortą (River), programa suskaičiuoja rezultatus, laimėjusi ranka ar rankos pažymimos užrašu Won, o pralaimėjusi ranka ar rankos pažymimos užrašu Lost. Laimėjusiems žaidėjams išmokami laimėjimai ir dalintoja, paskelbusi laimėtoją (-us), išmaišo kortas ir pradeda naują tiražą.

4. Statymo sumų limitai:

4.1. Lošimų operatorius turi teisę nustatyti minimalias ir maksimalias statymų sumas.

5. Ypatingi atvejai:

5.1. Atšaukiami tiražai. Pokerio žaidimo tiražai gali būti atšaukiami, jei:

5.1.1. skeneris nenuskaito kortos arba skenerio parodymai nesutampa su korta, esančia ant stalo;

5.1.2. korta(-os) atsiduria ne jai (joms) skirtoje (-se) vietoje(-se) arba susikeičia vietomis;

5.1.3. tiražai taip pat gali būti atšaukiami dėl techninių nesklandumų: interneto ryšio problemų, studijoje esančių techninių problemų ar dėl dalintojos klaidos.

5.1.3.1. Dalintojos klaidos, dėl kurių gali būti atšaukiami tiražai:

5.1.3.1.1. pakeista dalinimo eiga (žr. punktą nr.: 3.1.);

5.1.3.1.2. pažeista, sugadinta ar kitaip pažymėta(-os) korta(-os);

5.1.3.1.3. korta(-os) nukrenta nuo stalo ar atsiduria kadre nematomoje vietoje dėl žaidimo vedėjos klaidos;

5.1.3.1.4. korta(-os) kaladėje atsiduria paveikslėliu/skaičiumi aukštyn dėl maišymo klaidos;

5.1.3.1.5. dalintoja pamiršta naudoti apsauginę kortelę;

5.1.3.1.6. dalintoja suklysta skenuodama kortą(-as) ir/ar skenerio parodymai nesutampa su ant stalo esančiomis kortomis.

5.1.4. atšaukiamo tiražo atveju visi koeficientai yra prilyginami vienetui (1,00) ir visiems žaidėjams grąžinami jų pastatyti pinigai.

5.2. Kortos „anuliavimas“. Bet-on-Poker žaidimo eigoje kortos gali būti „anuliuotos“, jei:

5.2.1. Vedėja ištraukia ir atverčia kortą iš kaladės kuomet dar nepasibaigęs statymams skirtas laikas.

5.2.2. Korta nesiskenuoja, negali būti nuskaityta programos dėl techninių nesklandumų.

5.3. Kortos „anuliavimas“ pažingsniui:

5.3.1. Vedėja atverčia ir pristato žaidėjams kortą, kuri bus „anuliuota“.

5.3.2. Vedėja įspėja žaidėjus, kad korta bus „anuliuota“.

5.3.3. Vedėja deda užverstą kortą stalo šone, toliau nuo žaidime dalyvaujančių kortų, stalo dešinėje (kadre – kairėje).

5.3.4. Vietoje „anuliuotos“ kortos iš kaladės traukiama sekanti korta.

5.4. Jeigu konkretaus lažybų punkto ekrane, vykstant pokerio tiražui, grafiškai vaizduojama informacija (pvz.: statymo variantų koeficientai, laimėjusi ar pralaimėjusi ranka) nesutampa su video transliacijos informacija, t.y. nesutampa laimingos kombinacijos, laiminti ranka ir kita pateikiama informacija, yra laikoma, jog įvyko techninė klaida. Punkto žaidėjų pastatytos sumos yra grąžinamos žaidėjams, jei žaidėjas pateikia šį reiškinį įrodančią vaizdinę informaciją: vaizdo įrašą arba nuotrauką.

6. Žaidimo organizavimo tvarka:

6.1. Žaidimo tiražų transliacijos vyksta 24/7 režimu su techninių kliūčių šalinimo pertraukomis pagal poreikį. Kaip bebūtų, viskas (įskaitant dalintojų ir kortų kaladžių keitimus) transliuojama gyvai.

7. Kortos:

7.1. Transliacijos pradžioje žaidėjams yra pristatoma “veidais į viršų” išskleista kortų kaladė, kad žaidėjas įsitikintų, jog joje netrūksta ar nėra per daug kortų.

7.2. Kortų kaladė taip pat keičiama, jei bent viena korta nukrenta nuo stalo ar atsiduria nematomoje kadro vietoje, taip pat tais atvejais, jei korta yra pažeista ar pažymėta kokiu nors būdu.

7.3. Žaidime naudojama standartinė 52 (penkiasdešimt dviejų) kortų kaladė. Kiekviena korta turi savo unikalų brūkšninį kodą, kuris yra skirtas tam, kad skeneris, integruotas i stalą, nuskaitytų ant stalo dalinamas kortas.

8. Dalintojos:

8.1. Žaidimo dalintojos keičiasi kas 20-50 minučių.

8.2. Per visą darbo dieną (00:00–24:00) pasikeičia 22 dalintojų. Šis ciklas ir dalintojų skaičius gali kisti dėl techninių priežasčių.

9. Žaidime naudojama įranga:

9.1. Standartinė 52 (penkiasdešimt dviejų) kortų kaladė. Kiekviena korta turi unikalų brūkšninį kodą.

9.2. Apsaugine kortelė, kuri yra skirta uždengti kaladės apačioje esančią kortą.

9.3. Stalas su šešiomis pažymėtomis vietomis, sunumeruotomis nuo 1 iki 6, kurios yra skirtos išdalinamoms rankoms dėti, bei stalo viduryje esančia pažymėta vieta, skirta penkioms bendrosioms kortoms dėti.

9.4. Skeneris, kuris yra integruotas į stalą ir skirtas nuskaityti ant kortų esantiems brūkšniniams kodams.

10. Papildoma informacija:

10.1. Šios taisyklės ir sąlygos yra skelbiamos įvairiomis kalbomis informaciniais tikslais bei siekiant palengvinti prieigą galutiniam vartotojui. Tik taisyklių versija anglų kalba turi teisinį pagrindą tarp Žaidėjo ir Bendrovės. Bet koks neatitikimas tarp šių taisyklių anglų kalba ir vertimo versijų turi būti aiškinamas pagal anglų kalbos versiją, kuri turi viršenybę.