Lietuvių
Pasirinkti kalbą

Laimės ratas

~!product_short_code!~
Skaityti taisykles Populiarus koeficientai Žiūrėti video

«Laimės ratas» - (ang. „Wheel Of Fortune“) yra paprastas bei labai greitas žaidimas, turintis dinamišką pasiūlą.

DEMO VERSIJA

«Laimės ratas» - (ang. „Wheel Of Fortune“) yra paprastas bei labai greitas žaidimas, turintis dinamišką pasiūlą.

Žaidimo tiražai vykdomi kasdien kas 5 minutes, kuomet tiesioginių transliacijų metu sukamas ratas. Taisyklių numatyta tvarka išrenkamas ir laimingu skelbiamas vienas iš rate esančių sektorių. Kiekvienas tiražas turi savo numerį, pagal kurį fiksuojami rezultatai. Pagal pateiktą pasiūlą atlikti statymus galima iki tiražo pradžios.1. Naudojamos sąvokos:

1.1. Laimės ratas – žaidimo įrenginys – skritulys suskirstytas į 19 metaliniais laikikliais atskirtų sektorių;

1.2. Sektorius – viena devynioliktoji (1/19) Laimės rato dalis pažymėta skaičiumi (nuo 1 iki 18 imtinai) arba spec. (taurės su žvaigždute) simboliu. Visi sektoriai yra vienodo dydžio;

1.3. Tiražo rezultatas – sektorius, kuriame lieka žymeklio apatinė (arčiau rato centro esanti) dalis. Rezultatas paskelbiamas pagal nekintančias taisykles;

1.4. Žymeklis – laimės rato viršuje ties viduriu esantis prietaisas skirtas nustatyti tiražo rezultatui;

1.5. Koeficientas – nustatytas skaičius, kurį padauginus iš lošėjo statomos sumos gaunamas laimėjimas.2. Taisyklės:

2.1. Žaidimo vedėja tiesioginiame eteryje pristato laimės ratą, kurį pasuka prieš laikrodžio rodyklę ir tuomet lengvu rankos mostu jį išsuka pagal laikrodžio rodyklę;

2.2. Žaidime naudojamas vienas laimės ratas;

2.3. Vieno tiražo metu ratas sukamas vieną kartą, išskyrus atvejus, kai sukimas privalo būti pakartotas;

2.4. Rato sukimas, o tuo pačiu ir tiražas skaitomas sėkmingu, jei ratas pagal laikrodžio rodyklę apsisuka ne mažiau nei 3 kartus;

2.5. Rato pilni apsisukimai pagal laikrodžio rodyklę fiksuojami skaičiuokle, kuri įžiebia žalią lemputę, ratui apsisukus pilnus 3 kartus;

2.6. Rato sukimo pradžia yra laikomas momentas, kai žaidimo vedėja rankos judesiu pajudina ratą taip, kad žymeklis paliktų sekciją, kurioje stovėjo, o pats ratas suktųsi pagal laikrodžio rodyklę;

2.7. Tiražo rezultatu yra laikomas skaičius, ar simbolis, kuriuo yra pažymėtas sektorius, kuriame atsiduria žymeklis po sukimo pradžios ratui apsisukus bent 3 kartus;

2.8. Laimės rato rezultatai:   


3. Žaidimo eiga:

3.1. Žaidime yra vienas statymų ratas, kurio metu priimami statymai už pasiūloje esančius interpretacijų variantus;

3.1.1. Statymų ratas vyksta tarp tiražų ir trunka apie keturias minutes. Pavyzdžiui, pasibaigus pirmam tiražui, prasideda antro tiražo statymų ratas, o pasibaigus pastarojo laikui, prasideda tiražo transliacija.

3.2. Lošimų operatorius turi teisę nustatyti minimalias ir maksimalias statymų sumas.


4. Ypatingi atvejai:

4.1. Atšaukiami tiražai:

4.1.1. Tiražai gali būti atšaukiami dėl techninių nesklandumų: interneto ryšio problemų, studijoje esančių techninių problemų ar dėl vedėjos klaidos;

4.1.2. Vedėjos klaidos, dėl kurių gali būti atšaukiami tiražai:

4.1.2.1. Laimės ratas, nuo sukimo pradžios iki rezultato fiksavimo momento neapsisuka 3, ar daugiau ratų pagal laikrodžio rodyklę;

4.1.2.2. Rato sukimosi metu vedėja fiziškai kontaktuoja su ratu, keičia jo sukimosi greitį;

4.2. Pakartotinis sukimas. Pakartotinis sukimas privalo būti atliktas, jei:

4.2.1. Laimės ratas nuo sukimo pradžios momento iki visiško sustojimo neapsisuka pilnų trijų ratų;

4.2.2. Neįmanoma nustatyti rezultato, nes žymeklis sustojo ant sektorių ribos.

4.3. Žaidimo tiražo transliacijos metu dingus garsui ar vedėjai suklydus paskelbiant laimingą kombinaciją, lošimo tiražo rezultatai fiksuojami remiantis vaizdo transliacija;

4.3.1. Jei dėl techninių kliūčių žaidėjas negalėjo pamatyti vaizdo (dingo internetas, elektra ar pan.), tačiau tiražo vaizdo įrašas yra archyve, tiražas laikomas įvykusiu;

4.3.2. Tiražo rezultatus ir vaizdo archyvą rasite lošimų operatoriaus svetainėje;


5. Žaidimo organizavimo tvarka:

5.1. Žaidimo tiražų transliacijos vyksta 24/7 režimu su techninių kliūčių šalinimo pertraukomis pagal poreikį.

5.1.1. Žaidimo organizatorius turi teisę keisti transliacijų laiką ir trukmę savo nuožiūra.


6. Žaidime naudojama įranga:

6.1. Laimės ratas (žr. 1.1);


7. Papildoma informacija:

7.1. Šios taisyklės ir sąlygos yra skelbiamos įvairiomis kalbomis informaciniais tikslais bei siekiant palengvinti prieigą galutiniam vartotojui. Tik taisyklių versija anglų kalba turi teisinį pagrindą tarp Žaidėjo ir Bendrovės. Bet koks neatitikimas tarp šių taisyklių anglų kalba ir vertimo versijų turi būti aiškinamas pagal anglų kalbos versiją, kuri turi viršenybę.