Lietuvių
Pasirinkti kalbą

Karas

~!product_short_code!~
Skaityti taisykles Populiarus koeficientai

Karas (War of Bets) yra žaidimas, kuriame dalyvauja dvi pusės - Žaidėjas (Player) ir Dalintojas (Dealer). Naudojama standartinė kortų malka. Aukštesnės vertės korta laimi.

DEMO VERSIJA


Tai žaidimas tarp dviejų dalyvaujančių pusių - Žaidėjo (Player) ir Dalintojo (Dealer). Vedėja dalina po vieną atverstą kortą kiekvienai iš žaidime dalyvaujančių pusių. Žaidimo tikslas yra gauti didesnės vertės kortą (Tūzai žaidžia kaip aukščiausios vertės kortos, dviakės - kaip žemiausios.


1. Sąvokos:

1.1. Statymų ratas – žaidėjų statymų priėmimui skiriamas laikas.

1.2. Koeficientas – matematinės išsipildymo tikimybės pagrindu nustatytas skaičius, kurį padauginus iš lošėjo statomos sumos gaunamas laimėjimas.

1.3. Skaitinė reikšmė – kortos vertė mosties eilėje (pavyzdžiui, dviakė, valetas, tūzas), kur dviakė žaidžia kaip žemiausios, o tūzas – aukščiausios skaitinės reikšmės korta.

1.4. Mostis – viena iš keturių kortų rūšių. Standartinės kaladės mostys: širdys, būgnai, vynai ir kryžiai.

1.5. Kaladė – 52 (penkiasdešimt dviejų) kortų malka, kurioje yra po trylika (dviakė, triakė, keturakė, penkiakė, šešakė, septynakė, aštuonakė, devynakė, dešimakė, valetas, dama, karalius, tūzas) kiekvienos iš keturių mosčių kortų.

1.6. Batas – kortų stovas, į kurį prieš žaidimo pradžią sudedamos ir iš kurio žaidimo metu dalinamos šešios kortų kaladės.

1.7. Tiražas – tai vienas dalinimas, kuris prasideda pirmuoju statymų ratu ir baigiasi, kai žaidimo vedėja paskelbia dalinimo rezultatą, surenka visas ant stalo gulinčias atverstas kortas ir sudeda jas į panaudotų kortų dėžutę./p>

1.8. Statymo variantas – tai vieno dalinimo baigties interpretavimo variantas, vertinamas koeficientu, kuris tiražo eigoje gali kisti priklausomai nuo to, kaip kinta matematinė tikimybė statymo variantui išsipildyti.

1.9. Pasiūla – visų statymo variantų sąrašas, kuris pateikiamas žaidėjui.

1.10. Player – viena iš dviejų, kadre pažymėtų, žaidime dalyvaujančių pusių, kuriai vedėja dalina kortas.

1.11. Dealer – viena iš dviejų, kadre pažymėtų, žaidime dalyvaujančių pusių, kuriai vedėja dalina kortas.

1.12. War – tiražo baigties variantas, kai po pirmųjų Player ir Dealer kortų atvertimo, abi žaidime dalyvaujančios pusės turi kortas su vienoda skaitine reikšme.

1.13. Face card – bet kurios mosties valetas, dama arba karalius.


2. Taisyklės:

2.1. Žaidime dalyvauja dvi pusės – Player ir Dealer, kurioms kiekviename tiraže žaidimo vedėja padalina po vieną atverstą kortą.

2.2. Dalinimas:

2.2.1. Kortos žaidėjams dalinamos po vieną paeiliui, kol abu žaidėjai turi po vieną atverstą kortą;

2.2.2. Pirmąją kortą visada gauna Player.

2.2.3. Abiems pusėms turint po vieną atverstą kortą, įvertinama situacija ir pagal nekintančias taisykles nustatoma , ar tiražą laimėjo viena iš pusių – Player, arba Dealer, ar tiražas baigėsi War situacija.

2.3. Žaidimo tikslas yra gauti kortą, kurios skaitinė reikšmė yra didesnė už kitos žaidime dalyvaujančios pusės gautos kortos skaitinę reikšmę.

2.3.1. Laimėjusi pusė, yra ta kuri po kortų padalinimo turi kortą su didesne skaitine reikšme.

2.3.2. Jei po kortų padalinimo abi pusės turi kortas su vienoda skaitine reikšme, tai tiražas baigiasi War baigties variantu.


3. Žaidimo eiga:

3.1. Pirmasis statymų ratas. Dar neprasidėjus dalinimui vyksta pirmasis statymų ratas, kurio metu galima pasirinkti ir atlikti statymus už vieną ar daugiau pasiūloje esančių statymo variantų.

3.2. Antrasis statymų ratas. Po pirmojo statymų rato Player padalinama pirmoji korta, ekrane pasirodo pasikeitę statymo variantų koeficientai ir prasideda antrasis statymų ratas. Pirmajame statymų rate atlikti statymai visiškai nedaro įtakos antrojo statymų rato statymams, todėl žaidėjas gali atlikti statymą už tą patį variantą daugiau nei vieną kartą.

3.3. Tiražo pabaiga, rezultato skelbimas. Po antrojo statymų rato pabaigos Dealer atverčiama korta ir nustatoma kokia yra tiražo baigtis, išmokami laimėjimai ir pradedamas naujas tiražas.

3.4. Kortų keitimas:

3.4.1. Kuomet kortų bate lieka mažiau nei 40 kortų, žaidimo vedėja skelbia, kad po dalinimo bus keičiamas kortų batas.

3.4.2. Keisdama kortų kalades, žaidimo vedėja išima kortų bate esantį nepanaudotų kortų likutį, sudeda jį į panaudotų kortų dėžutę. Tuščią batą sukeičia su naujiems dalinimams paruoštu batu. Ir iš pilnos panaudotų kortų dėžutės išima kortas ir grąžina dėžutę ant žaidimo stalo. Tai vyksta realiu laiku, matant žaidėjams ir žiūrovams.

3.5. Kortų maišymas. Po kortų batų pakeitimo, ateina antra žaidimo vedėja, kuri lošėjams matomoje vietoje sumaišo ir paruošia kortas dalinimui.


4. Statymo sumų limitai:

4.1. Lošimų operatorius turi teisę savo nuožiūra nustatyti minimalias ir maksimalias statymų sumas.


5. Ypatingi atvejai:

5.1. Atšaukiami tiražai. War-of-Bets žaidimo tiražai gali būti atšaukiami, jei:

5.1.1. Skeneris nenuskaito kortos arba skenerio parodymai nesutampa su korta, esančia ant stalo;

5.1.2. Korta(-os) atsiduria ne jai (joms) skirtoje(-se) vietoje(-se) arba būna sukeistos vietomis;

5.1.3. Atsiranda techninių nesklandumų (interneto ryšio problemos, studijos techninės problemos ar dalintojos klaida).

5.1.3.1. Dalintojos klaidos, dėl kurių gali būti atšaukiami tiražai:

5.1.3.1.1. Pakeista dalinimo eiga (žr. 2.2 punktą ir jo papunkčius);

5.1.3.1.2. Pažeista, sugadinta ar kitaip pažymėta korta (-os);

5.1.3.1.3. Korta (-os) nukrenta nuo stalo ar atsiduria kadre nematomoje vietoje dėl dalintojos klaidos;

5.1.3.1.4. Korta (-os) kaladėje atsiduria paveikslėliu/skaičiumi aukštyn dėl maišymo klaidos;

5.1.3.1.5. Dalintoja pamiršta naudoti apsauginę kortą(Cutting card);

5.1.3.1.6. Dalintoja suklysta skenuodama kortą (-as) ir skenerio parodymai nesutampa su ant stalo esančiomis kortomis.

5.1.4. Atšaukus tiražą, lošėjams grąžinama jų statyta suma (koeficientas prilyginamas "1").

5.2. Kortos „deginimas“. War-of-Bets žaidimo eigoje kortos gali būti „nudeginamos“, jei:

5.2.1. Vedėja ištraukia ir atverčia kortą iš kaladės nesibaigus statymams skirtam laikui.

5.2.2. Korta negali būti nuskaityta programos dėl techninių nesklandumų.

5.3. Kortos „deginimas“ pažingsniui:

5.3.1. Vedėja atverčia ir pristato žaidėjams kortą, kuri bus „nudeginama“.

5.3.2. Vedėja įspėja žaidėjus, kad korta bus „nudeginta“.

5.3.3. Vedėja deda kortą į panaudotų kortų dėžutę.

5.3.4. Vietoje „nudegintos“ kortos, nenutraukiant tiražo, iš kaladės traukiama sekanti korta.


6. Žaidimo organizavimo tvarka:

6.1. Žaidimo tiražų transliacijos vyksta 24/7 režimu su techninių kliūčių šalinimo pertraukomis pagal poreikį. Viskas, įskaitant dalintojų ir kortų kaladžių keitimus, transliuojama gyvai.


7. Žaidime naudojama įranga:

7.1.Šešios standartinės 52 (penkiasdešimt dviejų) kortų kaladės. Kiekviena korta turi unikalų brūkšninį kodą, kuris padalinimo metu yra nuskaitomas stale integruotu skeneriu.

7.2. Stale integruotas skeneris, kuris yra skirtas nuskaityti ant kortų esantiems brūkšniniams kodams.

7.3. Apsauginė korta (Cutting card), kuri yra skirta uždengti kaladės apačioje esančią kortą.

7.4. Batas, į kurį yra sudedamos išmaišytos kortų kaladės, iš kurio vedėja dalina kortas.

< p>7.5. Stalas su dviem pažymėtomis vietomis, skirtomis abiejų žaidime dalyvaujančių pusių kortoms dėti.

7.6. Panaudotų kortų dėžutė, į kurią žaidimo vedėja po dalinimo sudeda išdalintas kortas.


8. Papildoma informacija:

8.1. Šios taisyklės ir sąlygos yra skelbiamos įvairiomis kalbomis informaciniais tikslais bei siekiant palengvinti prieigą galutiniam vartotojui. Tik taisyklių versija anglų kalba turi teisinį pagrindą tarp Žaidėjo ir Bendrovės. Bet koks neatitikimas tarp šių taisyklių anglų kalba ir vertimo versijų turi būti aiškinamas pagal anglų kalbos versiją, kuri turi viršenybę.